Make your own free website on Tripod.com

Indian Dispensary & Haj Office, Makkah


MAIN OFFICE

Building No. 11 (Janaab Ibrahim Hasan Banda's Building)
Misfalah, Share Hijra
Post Box No. 5781
Makkah-Mukkarmah
Phone No. 00966-2-5747442, 5749823
Fax No. 00966-2-

BRANCHES

Branch No. Branch Name Area of Jurisdiction Phone No.
1. Misfalah Hijra Misfalah Hijra 5425968
2. Misfalah Ibrahim Khalil Misfalah (Ibrahim Khalil, Munshia, Dahiya Vilaya, Jawa, Abu Tabania) 5385757
3. Misfalah Dehlatul Rushd Misfalah (Dehlatul Rushd) 5383806
4. Ummul Qura Ummul Qura 5364349
5. Jarwal Jarwal (Haratus Sada, Jabal Kaba, Kubba, Khalid Bin Walid, Haratul Bab) 5423549
6. Shamia Shamia, Shamia (Qarara, Falak, Naqa, Abu Bin Zubair) 5706890
7. Shoeb Amir Gazza (CM, M), Shoeb Amir, Shoeb Amir JS 5746728
8. Ajyad Sud Ajyad (Sud, Quraish) 5742974
9. Ajyad Hotel Ajyad (Hotel, Masafi, Birbalila) 5749760

Back
Home Page